Sơn Hải Kinh: Phục Ma Chính Đạo - Classic of Mountains and Seas (2022)

Tên phim
Sơn Hải Kinh: Phục Ma Chính Đạo
Tiếng anh
Classic of Mountains and Seas
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
2022

Giới thiệu phim

Phim Sơn Hải Kinh: Phục Ma Chính Đạo - Cổ Trang Trung Quốc 2022 Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ thời Tiên Tần của Trung Quốc, chủ yếu mô tả thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng sản, phù thủy, tôn giáo, lịch sử cổ đại, y học, phong tục, các dân tộc cổ đại. Bản gốc Sơn Hải Kinh có một bức tranh rất mô tả, được gọi là \"Sơn Hải Đồ Kinh\", nhưng bản này đã bị thất lạc vào thời Ngụy Tấn. Một số học giả cho rằng Sơn Hải Kinh không chỉ đơn giản là một cuốn sách truyền thuyết, mà là một cuốn sách địa lý cổ xưa, bao gồm nhiều loài chim và động vật khắp núi sông Hoa Hạ và lãnh thổ hải ngoại. .


Đóng [x]
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan